सङ्घीय नेपालमा निजामती प्रशासन...

  सुजीतकुमार झा “राज्यको पुनः संरचनामा जाँदा लिनुपर्ने निर्णयहरुका सम्बन्धमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफ्नै प्रकारका धारणाहरु अगाडि बढाइरहेका छन् । जसले गर्दा सङ्घीय नेपालमा निजामती प्रशासन...

यसरी भलो गरेन मधेशीलाई समावेशी नीतिले...

सुजीतकुमार झा १. भूमिका निजामती सेवा भनेको सामान्य अर्थमा सेना र प्रहरीबाहेकका सरकारी प्रशासन सञ्चालन गर्न नियुक्त पेशाविद्हरुको समूहलाई जनाउँछ । यस सेवाले निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई समेटदैन र सरकारी ...