Saturday, June 6, 2020
Home >

ठूलीभेरीको बजेट २९ करोड

डोल्पा, असार २८ । ठूलीभेरी नगरपालिकाको बजेट रु २८ करोड ९१ लख ८५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हाम्रो लगानी कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, वातारवरण र पूर्वाधार, ठूलीभेरी नगरपालिकाको समृद्धिको मूल आधार’ नाराका साथ ठूलीभेरी नगरपालिका जुफालको दोस्रो नगर सभाले सो बजेट प्रस्ताव गरेको हो । नगर सभाले आन्तरिक सडक विस्तार र व्यावसायिक

Read More