Saturday, December 4, 2021
Home >

गुइँठाचिप्रीको प्रयोग बढ्दै

गुइँठाचिप्रीको प्रयोग बढ्दै : तराईमधेशमा इन्धनको विकल्पको रुपमा गुइँठा र चिप्रीको प्रयोग सदियौंबाट हुँदैआएको छ । गोबरलाई सुकाएर बनाइने गुइँठा र चिप्री खाना पकाउनेदेखि लिएर आगोको प्रयोगबाट हुनै प्रायःजसो सबै कामहरु गरिन्छन् । तर ग्यासलगायतका इन्धनका रुपमा विभिन्न विकल्पहरु आएपछि गुइँठाचिप्रीको उपयोगमा कमी आएको छ । तर सीमानाकाका अवरोध र

Read More