Thursday, November 25, 2021
Home >

सप्तरीका बच्चाहरुले जन्मिदै भत्ता पाउने भए

सञ्चारक काठमाडौं, माघ १ । सरकारले प्राथमिकतामा पारेको नवजात शिशु निःशुल्क उपचार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ ।  सेवाग्राहीलाई दिन तयारी गरिएको भत्ता विवादकाका कारण यस्तो महत्वपूर्ण क्रार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो । बाल स्वास्थ्य महाशाखाले सेवाग्राहीलाई भत्ता दिने गरी कार्यक्रम निर्देशिका तयार पारेको छ ।   विकास साझेदार संस्थाहरुले भत्ता दिँदा रकम

Read More