Thursday, June 27, 2019
Home > SlideNews > मधेशका विद्यालय

मधेशका विद्यालय

b

मधेशका विद्यालय : कमजोर र अपर्याप्त भौतिक संरचनाले गर्दा बालबालिकाहरुलाई खुला चउरमा पढ्नु परेको छ । जोडोयाममा भने ठाउँकै अभावका कारण पनि पठनपाठन प्रभावित हुने गर्दछ ।

%d bloggers like this: