Monday, September 24, 2018
Home > SlideNews > मधेशका विद्यालय

मधेशका विद्यालय

b

मधेशका विद्यालय : कमजोर र अपर्याप्त भौतिक संरचनाले गर्दा बालबालिकाहरुलाई खुला चउरमा पढ्नु परेको छ । जोडोयाममा भने ठाउँकै अभावका कारण पनि पठनपाठन प्रभावित हुने गर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: