Thursday, November 25, 2021
Home >

बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य र विद्यालय

मनोज मिश्र बालबालिकहरु कुनै पनि राष्ट्रको अमूल्य निधि मानिन्छ । यिनै बच्चाहरु देशका भविष्य हुन्छन् । तर देशको भविष्यलाई निर्धारण गर्ने बच्चाहरु कतै कुपोषणका शिकार भइरहेका छन् भने कतै फुलजस्ता कोमल यी बच्चाहरुलाई विद्यालयको अस्वच्छ वातावरणमा हुर्किनु परेको छ । फलस्वरुप खेल्नेखाने उमेरमा यी बच्चाहरुलाई रोगव्याधिको शिकार हुनु परिरहेको छ ।

Read More