Wednesday, October 21, 2020
Home >

यसरी भलो गरेन मधेशीलाई समावेशी नीतिले

सुजीतकुमार झा १. भूमिका निजामती सेवा भनेको सामान्य अर्थमा सेना र प्रहरीबाहेकका सरकारी प्रशासन सञ्चालन गर्न नियुक्त पेशाविद्हरुको समूहलाई जनाउँछ । यस सेवाले निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई समेटदैन र सरकारी दैनिक कामकारवाहीमा संलग्न हुने विविध प्रकारका सेवा र समूहहरुलाई समेटदछ । समाजलाई सेवा गर्ने भावनावाट प्रेरित हुनुलाई निजामती सेवाको गुणको रुपमा लिने गरिन्छ ।

Read More